CRNE SVIBANJSKE TURISTIČKE BROJKE pad dolazaka 95 posto

Prema podacima iz sustava eVisitor (komercijalni, nekomercijalni turistički promet i nautički čarter (eCrew)) objavljenima na internetskoj stranici Hrvatske turističke zajednice, u svibnju 2020. godine ostvareno je 94,8% manje turističkih dolazaka i 90,7% manje turističkih noćenja u odnosu na svibanj 2019. godine. U prvih pet mjeseci 2020. godine ostvareno je 80,5% manje turističkih dolazaka i 75% manje turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Promatrano prema svibanjskoj strukturi turističkih noćenja, znatno se brža dinamika pada (kao i u travnju ove godine) bilježi kod stranih (-84,2%) nego kod domaćih turista (-28%). Uobičajeno, strani turisti na razini godine čine oko 93% (okvirno treći najveći postotak u EU, tj. samo Malta i Cipar imaju veći postotak) ukupnih noćenja te imaju kudikamo veći utjecaj na turističke rezultate u odnosu na domaće turiste. Tako će krajnji rezultati u ovoj godini najvećim dijelom ovisiti o dolascima i noćenjima stranih turista, poglavito turista iz EU.

Hrvatska ima kudikamo najveći postotak deviznog prihoda od turizma (oko 19%) u odnosu na BDP među ostalim članicama EU, što upućuje na to da je hrvatsko gospodarstvo izrazito ovisno o turizmu. Također, turizam utječe i na druge djelatnosti poput trgovine na malo, tj. potrošnja turista utječe na promet u trgovini na malo u čijoj se strukturi na godišnjoj razini najviše prometa ostvari u srpnju i kolovozu, odnosno u mjesecima kada se ostvari i najviše turističkih noćenja. 

Negativna se turistička kretanja bilježe u cijelome svijetu, a teško je predvidjeti s kakvim će turističkim rezultatima završiti ova godina. Prema podacima organizacije World Tourism Organization, na globalnoj je razini u prva tri mjeseca 2020. godine ostvareno 22,4% manje međunarodnih turističkih dolazaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, i to poglavito zbog znatnog pada u ožujku (-57%). Prema njihovim očekivanjima (objavljenim početkom svibnja), broj međunarodnih turističkih dolazaka na razini cijele ove godine globalno će se smanjiti za 60 – 80% u odnosu na 2019. godinu. Ipak, prema panelu stručnjaka koji su sudjelovali u anketi organizacije World Tourism Organization, većina ih znakove oporavljanja turizma očekuje u posljednjem ovogodišnjem tromjesečju s nastavkom oporavka u 2021. godini.