ZAHTJEV ZA OSVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Ime i prezime: ___________________________________________

OIB: ____________________________________________

Adresa: ____________________________________________

Prebivališta (ulica i kućni broj)

____________________________ ____________

(mjesto) (poštanski broj)

E-mail: ______________________________________________

ZANIMA VAS:

svrha obrade i kategorija osobnih podatka

primatelj ili kategorija primatelja kojima su osobni podaci otkriveni

razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, ili ako je primjenjivo, kriterijima korištenim za utvrđivanje tog razdoblja

ispravak, brisanje, ograničavanje ili imate prigovor na obradu

ako se podaci nisu prikupili od Vas, izvor prikupljanja

VAŠ ZAHTJEV:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Dostava podataka želite da se izvrši:

Na adresu prebivališta

Na e-mail adresu

Kako bi mogli postupiti po zahtjevu potrebno je izvršiti Vašu identifikaciju.

Molimo dostavu preslike dokumenta iz kojeg je isto moguće (npr .preslika osobne iskaznice). Dokument će se obrađivati samo u svrhu identifikacije i neće se koristiti u niti jednu drugu svrhu.

Sve informacije vezane za ostvarivanja zaštite prava u vezi s obradom osobnih podataka možete dobiti kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka slanjem upita na e-mail adresu _______________