Vinske ceste Kvarnera

Udruženje Kvarner Wines sudjelovalo je u EU projektu BEST MED – BEYOND EUROPEAN SUSTAINABLE TOURISM MED PATH u kojem je HGK ŽK Rijeka jedan od partnera.

BEST MED je strateški projekt koji se odvija unutar platforme Panoramed programa Interreg Mediterranean. Bavi se kulturnim rutama te njihovim modelima upravljanja. Partnerstvo čini 10 regija u 9 država (Španjolska, Italija, Francuska, Portugal, Grčka, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska i Malta).

U sklopu projekta izrađena je brošura „Vinske ceste Kvarnera dio Vinske europske kulturne rute ITER VITIS“ na hrvatskom i engleskom jeziku, čije je predstavljanje, uz podjelu prigodnih promotivnih materijala projekta, bilo organizirano oba dana održavanja manifestacije Dani vina Vrbnik 2022.; u sklopu izložbenog prostora udruge Vina Kvarnera te na radionici „5 lica vina kvarnera“ koju su vodile u vrbničkom vinotelu Gospoja ambasadorice Kvarner Wines Ines Matić Matešković, Lucija Matijević, Monika Neral, Martina Škarica i Marinela Mrkonja.

Brošura „Vinske ceste Kvarnera dio Vinske europske kulturne rute ITER VITIS“ sadržava informacije o vinarijama, o vinskoj regiji Kvarner i organoleptičke opise svih vina s Kvarnera koja je opisao poznati sommelijer Klaudio Jurčić. Osim izdavanja brošure, u okviru projekta su održani brojni seminari i doneseni zaključci o načinima samoodrživosti kulturnih ruta. Također je izrađena i interaktivna karta vinarija Udruženja vina Kvarnera www.kvarner.wine sa informacijama o vinarijama.