ZDRAVSTVENI TURIZAM – ŠANSA KVARNERU

U Zagrebu u Ministarstvu turizma i sporta održan sastanak ministrice Nikoline Brnjac i direktorice TZ Kvarnera dr.sc. Irene Peršić Živadinov i predsjednika Klastera zdravstvenog turizma doc.dr.sc. Vladimira Mozetiča

ZDRAVSTVENI I TURISTIČKI KORAK NAPRIJED

Dr.sc. Irenu Peršić Živadinov, direktoricu TZ Kvarnera i doc.dr.sc. Vladimira Mozetiča, dr.med. predsjednika Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera i ravnatelja Doma zdravlja PGŽ jučer je primila ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, kako bi predstavili aktivnosti i planove na polju daljnjeg razvoja zdravstvenog turizma. Cilj tog sastanka održanog u Zagrebu bio je „pretresti“ aktualnu situaciju i sagledati mogućnosti oporavka turizma i gospodarstva od pandemije Covid-19, te dogovoriti suradnju između TZ Kvarnera, Klastera i MINTS-a, kako radi prezentiranja pozitivnih kvarnerskih praksi kao primjer i smjerokaz drugim hrvatskim subjektima u turizmu i zdravstvu, tako i radi daljnjeg razvoja zdravstvenog turizma na Kvarneru.

Nastavak je to dosadašnjih kontakata kvarnerskih čelnika u turizmu i zdravstvu s Ministarstvom turizma i sporta, a ponajviše vezano uz od strane Kvarnera upućenu inicijativu da regija Kvarner bude obuhvaćena kao pilot-projekt u nacionalnom strateškom dokumentu, odnosno u sklopu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, kao i inicijativu certificiranja regije kao destinacije zdravlja.

Naime, iskustvo na Kvarneru ispred je iskustava hrvatskih regija i destinacija, a to se može zahvaliti tradiciji dugoj više od 130 godina, suvremenoj medicinskoj mreži infrastrukture, vrhunskim ustanovama i medicinskim timovima predvođenih renomiranim, iskusnim liječnicima, te kompletan kvarnerski turistički sektor, kao i iskustvo upravljanja destinacijskim programima razvoja turističkih proizvoda.

Činjenica je da je prvi organizirani klaster u Hrvatskoj u domeni zdravstvenog turizma upravo Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera, koji djeluje već niz godina, objedinjujući dionike iz medicine i zdravstva, turizma, znanosti, obrazovanja.

Svjetska kriza izazvana korona virusom pokazala je koliko je regija Kvarner spremna prilagoditi se novim trendovima u turističkoj potražnji, a to je potreba oporavka od posljedica za osobe koje su preboljele virus Covid-19, ali i za sve ostale osobe koje su više od godinu dana izložene raznim utjecajima krize kao što su stres, povećani radni napori, pad kvalitete života uzrokovan egzistencijalnim problemima i restrikcijama u kretanju i putovanjima, što sve zajedno generira trend u turizmu koji se izravno veže uz ponudu zdravstvenog turizma. Za tu vrstu potražnje kreirani su u klinikama, hotelima, agencijama diljem Kvarnera programi namijenjeni postpandemijskom razdoblju.

Ministrica Brnjac izrazila je zadovoljstvo spremnošću Kvarnera da svoja iskustva podijeli s ostalim hrvatskim dionicima, te je dogovorena prezentacija koju će održati TZ Kvarnera za druge regije, odnosno za županijske zajednice s njihovim partnerima iz zdravstvenog sustava. Također, ministrica Brnjac naglasila je da je upravo zdravstveni turizam važan za smanjivanje sezonalnosti u hrvatskom turizmu, te je i pri tome regija Kvarner primjer strateškog razvoja destinacije temeljen na turističkim proizvodima koji se konzumiraju izvan glavne sezone.

No, ono što je sada od interesa za Kvarner svakako je informacija koju je ministrica Brnjac dala na sastanku, a to je plan financiranja investicija u zdravstveni turizam (kako u javnom i u privatnom sektoru, tako i u oblicima javno-privatnog partnerstva) putem EU programa, koji će biti detaljno prezentiran u narednom razdoblju svim organiziranim subjektima u zdravstvenom turizmu. Pri rome je istaknula da je razvoj i ulaganje u zdravstvenu industriju i zdravstveni turizam jedan od prioriteta Ministarstva sa ciljem brendiranja Hrvatske kao sigurne destinacije s kvalitetnim zdravstveno-turističkim programima.

Kako će se od potencijalnih uključenih dionika očekivati priprema projekata sukladno kriterijima, Kvarner je u toj aktivnosti spreman uključiti se.

Naime, tijekom razgovora s ministricom doc.dr.sc. Vladimir Mozetič naglasio je prednost međusobnog udruživanja zdravstvenih, turističkih i znanstveno-edukacijskih subjekata zbog izrade konkurentnih proizvoda i udružene prezentacija na međunarodnim tržištima, koji se iz regionalnog mogu prenijeti i na nacionalnu razinu. Također prezentirao je organizaciju i dosadašnji rad Klastera, planove rada u idućem razdoblju s osvrtom na programe vezane uz  pandemijsko i postpandemijsko razdoblje,  te  opisao aktivnosti na izradi kriterija za certificiranje destinacije zdravlja i kvalitete života.

Dr.sc. Irena Peršić Živadinov informirala je ministricu Brnjac o aktualnom stanju na Kvarneru u pogledu fukcioniranja u uvjetima pandemijskih mjera i o turističkom prometu, te rekla da je na Kvarneru tijekom 2019. godine više od 80.000  gostiju boravilo upravo zbog pružanja usluga u zdravstvenom turizmu.

Za aktualno stanje važno je da se na Kvarneru nude idealni prirodni i kreirani uvjeti kojima se može odgovoriti potražnji kako individualnih gostiju, tako i za grupne aranžmane s raznih tržišta. U suradnji s članicama Klastera zdravstvenog turizma pripremljeni su post-covid programi namijenjeni onima koji su preboljeli koronavirus. S obzirom da svaki pacijent ima različite posljedice, programi se svakom pacijentu / gostu prilagođavaju nakon što se napravi sveobuhvatna specijalistička obrada i dijagnostika, odnosno klinički uvid u sliku osobe, a potom se kreiraju rehabilitacije (primjerice bolesti dišnih organa i organa za kretanje, astma, bronhitis, KOPB i drugih, kao i mentalne rehabilitacije), vježbe rekondicioniranja, nutricionističke preporuke, kardiološke intervencije, terapije prevladavanje povećanih poremećaja u ponašanju i drugih poremećaja, te liječenje ostalih stanja generiranih koronom. Povećana je potražnja dentalnih usluga, od saniranja oboljelih stanja, do prevencije i kozmetičkih postupaka.

Stoga, TZ Kvarnera upravo provodi niz virtualnih prezentacija za novinare, agente, partnere kako bi zadržala prisutnost i vidljivost kod gostiju i ostala na „listi njihovih želja“ da posjete Kvarner čim to bude moguće. Razumije se da je zdravlje univerzalna vrijednost i da je Kvarner ponovno mjesto na koje se dolazi po zdravlje, baš kako je to nekada bilo.  A od zdravlja naši gosti nikada neće odustati.

U 2021. godini Kvarner se strateški orijentirao na najbliža tržišta iz europskog okruženja. U portfelju proizvoda destinacije Kvarner, sustavno se upravlja razvojem, brendiranjem i promocijom, a u svjetlu aktualne krize, ističu se zdravstveni turizam, outdoor  ponuda, kao i gastro-eno ponuda, naravno uz sve druge specijalizirane ponude, kojih na Kvarneru ne nedostaje, zahvaljujući bogatstvu raznolikosti.

Potreba vraćanja povjerenja gostiju u sigurnost destinacije, a to se odnosi prvenstveno na zdravstveno-sanitarno-epidemiološku sigurnost, također je bila temom sastanka u Ministarstvu turizma i sporta, te je dr.sc. Irena Peršić Živadinov potvrdila kako TZ Kvarnera aktivno sudjeluje u nacionalnom programu – kampanji koju vodi Ministarstvo turizma i sporta, pod nazivom „Safe Stay in Croatia“, a interes gospodarskih subjekata  koji žele obilježiti i istaknuti objekte i sadržaje koji zadovoljavaju standarde i protokole prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ogroman.

Dr.sc. Irena Peršić Živadinov zaključila je:

„Zadovoljstvo je dobiti priznanje Mistarstva turizma i sporta u vidu pružanja mogućnosti Kvarneru biti partnerom Ministarstvu, biti regijom primjerom i liderom u daljnjim aktivnostima. To nam je dokaz da sve što je do sada postignuto u upravljanju destinacijom dobiva svoju potvrdu. Priliku za jače pozicioniranje Kvarnera kao destinacije zdravlja i predvodnice pozicioniranja Hrvatske kao prepoznatljive destinacije zdravstvenog turizma na međunarodnom tržištu, ne smijemo propustiti. Koliko god bile tragične posljedice pandemije Covid 19, koliko god je situacija još uvijek potpuno neizvjesna u zdravstvenom i ekonomskom smislu, moramo sagledati šansu za Kvarner kao destinaciju zdravlja. Moglo bi se reći da je to zapravo logičan nastavak svih dosadašnjih aktivnosti na razvoju zdravstvenog turizma. Ako pogledamo unazad u 19 stoljeće, turizam je od samog početka bio zdravstveni turizam i pokrenuo je ekonomski razvoj čitavog područja, te su temelji toga vidljivi i eksploatirani sve do danas. Tijekom 2020-te i 2021. godine, kada turizam ovisi i konstantno se prilagođava epidemiološkoj situaciji, vidimo šansu za isticanje kvarnerskih komparativnih prednosti u ponudi zdravstvenog turizma i strateško pozicioniranje regije Kvarner kao destinacije zdravlja.“