HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA poziv u EDEN

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za izbor nacionalnog pobjednika za europsku destinaciju izvrsnosti (EDEN) za 2019. godinu na temu „Zdravstveni i wellness turizam“. Cilj ovogodišnjeg EDEN izbora je nagrađivanje i promicanje netradicionalnih turističkih destinacija koje svoju turističku ponudu temelje prvenstveno na wellness segmentu te načelima održivog razvoja, doprinoseći time  posjećenosti tijekom cijele godine, a osobito u razdoblju izvan glavne sezone.

„Zdravstveni turizam najbrže je rastući dio turističke industrije koji godišnje raste po stopi od 15 do 20 posto. U ovom segmentu Hrvatska ima izuzetno jaku resursnu osnovu i bogatu tradiciju pa nas upravo zbog toga veseli ovogodišnja tema EDEN projekta. Siguran
sam da će hrvatske destinacije prepoznati priliku za dodatnom promocijom kroz ovogodišnju temu posvećenu zdravstvenom turizmu, odnosno kroz projekt EDEN koji potiče daljnji razvoj i vidljivost onih destinacija koje imaju velik, ali nedovoljno iskorišten turistički potencijal“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Javni poziv za izbor nacionalnog pobjednika za europsku destinaciju izvrsnosti objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice, a rok za podnošenje kandidatura je 9. kolovoza 2019. godine.
Hrvatska turistička zajednica u EDEN projektu sudjeluje od samog početka, odnosno od 2006.  godine. Cilj projekta je stvaranje europske mreže najboljih destinacija održivog turizma, promocija netradicionalnih i turistički manje razvijenih destinacija, podizanje svijesti o raznolikosti europske turističke ponude te poticanje razvoja po principima održivog turizma.