GLAVNA SKUPŠTINA ADRIS GRUPE Pobjeđujemo jer imamo strast za pobjeđivanjem

Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom u Rovinju, završilo je održavanje godišnjih skupština društava u sastavu Grupe. Tijekom dana održane su i skupštine Cromarisa, Maistre, Hilton Imperiala, HUP-a Zagreb i tvrtke Hoteli dubrovačka rivijera. Skupština Croatia osiguranja održana je u petak, 7. lipnja. 

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate i plan poslovanja za ovu godinu, predsjednik Uprave Adris grupe, mr. sc. Ante Vlahović, osvrnuo se na okruženje u kojem živimo i poslujemo. Nepovoljne socio-ekonomske prilike, izraženi antipoduzetnički mentalitet i opće društvene okolnosti koje, prema istraživanjima, pokreću i masovno iseljavanje iz Hrvatske, obilježili su proteklu godinu. Adris je,  usprkos tomu ostvario rast svih svojih poslova, poduzeti su novi strateški pomaci na razini Grupe te su stvorene pretpostavke za daljnji rast i razvoj potpomognut novim snažnim investicijskim ciklusom.

Kako je istaknuo, u posljednjih deset godina Adris je uložio 8,2 milijarde kuna u stjecanje vlasničkih udjela u zdravoj hrani, turizmu i osiguranju. Adris danas čine tri rastuća i dugoročno održiva posla koje obilježava jasno definirana poslovna politika i upravljačko znanje.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, nakon što je Glavna skupština usvojila financijska izvješća za 2018. godinu, donijela je i odluku o upotrebi dobiti iz 2018. godine.

Kada je riječ o dividendnoj politici i daljnjem rastu vrijednosti kompanije, predsjednik Uprave, mr. sc. Ante Vlahović, istaknuo je da, uz jačanje naših poslova, Adris vodi uravnoteženu dividendnu politiku koja omogućava daljnji rast i razvoj tvrtke. Ukupan prosječan godišnji prinos na dionicu u razdoblju 1994. do danas iznosio je 26 posto. Omjer pak zaduženosti pokazuje visok investicijski potencijal Grupe, što omogućuje nastavak ulaganja u rast i razvoj poslova te provođenje, kako je rekao, rastuće dividendne politike društva.

Adris pruža snažnu potporu izvršenju poslovnih planova te će do 2023. investirati gotovo tri milijarde kuna u razvoj svojih poslova. Glavnina investicija, vrijednih 2.2 milijarde kuna, odnosi se na daljnje podizanje kvalitete usluge turističkog dijela posla.  Investicije u zdravu hranu vrijedne su 262 milijuna kuna, a u osiguranje 435 milijuna kuna.

Završavajući svoje izlaganje o planovima i budućnosti Adrisa, Vlahović je postavio i dao mogući odgovor na pitanje: „Što je u temelju našeg uspjeha, što mu je prethodilo?“.

Istaknuo je da, u usporedbi s okruženjem, „Adris bolje koristi svoje resurse i uspješnije upravlja poslovnim procesima. Adris ima prepoznatljivu korporativnu kulturu. Naši korijeni sežu u daleku 1872. godinu. Od prijašnjih generacija naslijedili smo privrženost tvrtki i radišnost svojih zaposlenika. Osvijestili smo potrebu i stvorili naviku otvorenosti novim znanjima. Nova znanja i težnja k izvrsnosti pretpostavke su konkurentnosti bez koje nema održivosti u globaliziranom svijetu. Naši su ciljevi jasni: dugoročnom rastu i održivosti tvrtke podredili smo sve!“ Na kraju, obraćajući se dioničarima i poslovodstvu tvrtke, Vlahović je poručio: „Pobjeđujemo jer imamo strast za pobjeđivanjem. I dok je budemo imali, vjerujte mi, pobjeđivat ćemo.“

U skladu s odlukom Glavne skupštine o isplati dividende od 18,2 kuna po dionici, iz neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvojit će se iznos od 298,5 milijuna kuna za isplatu dividende. Dividenda će biti isplaćena 19. srpnja 2019. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 28. lipnja 2019. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti.

Na kraju, Skupština je dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora.  Dosadašnji predsjednik Uprave, mr. Vlahović, izabran je za člana Nadzornog odbora s početkom mandata 1. siječnja 2020. godine. Za člana Nadzornog odbora izabran je i Vitomir Palinec, direktor financija Adris grupe, čiji mandat počinje zaključenjem ove Glavne skupštine na kojoj je izabran.